Biežāk Uzdotie Jautājumi

J: Vai tiek veikts pārrēķins, ja treniņi netiek apmeklēti bērna slīmības dēļ?
A: Apmaksa par tekošo mēnesi jāveic līdz 5. datumam.  Ja tiek kavēti tikai pāris treniņi, pārrēķins netiek veikts.  Ja bērns slimo ilgstoši, lūdzu, informējiet treneri vai direktori pēc iespējas drīzāk.  Katrs gadījums tiks vērtēts atsevišķi, bet ilgstošas slimības gadījumā centīsimies rast iespēju pārcelt samaksu uz nākošo mēnesi.  Skolai ir jārēķinās ar zināmiem ienākumiem, lai varētu izmaksāt algas un segtu citus ikmēneša izdevumus

J: Ko darīt, ja mans bērns nevar ierasties uz treniņu?
A: Ja bērns nebūs uz treniņu, ar īsziņu OBLIGĀTI informēt treneri laicīgi, PIRMS treniņa.

J: Kur sūtīt atsauksmes un ierosinājumus par sporta skolas darbu vai treniņu procesu?
A: Lūdzu, sūtiet atsauksmes un ierosinājumus uz info@imsports.lv ar tematu: '
atsauksme' vai 'ierosinājums'.  Noteikti izvērtēsim Jūsu ieteikumus un iespēju robežās ieviesiesim tos praksē.

J: Vai mainās samaksa, ja apmeklē 2 no 3 treniņiem nedēļā?
A: Jā, tiek piešķirta atlaide, ja bērns apmeklē tikai 2/3 treniņiem nedēļā.  Par to jāinformē direktore PIRMS nākamā mēneša sākuma.  Izmaksu apkopojumu lūdzu skatīt sadaļā NODARBĪBAS.

J: Vai mainās samaksa, ja apmekē 1 no 2 vai 1 no 3 treniņiem nedēļā?
A: Nē.  Skolai ir jārēķinās ar zināmiem ienākumiem, lai varētu izmaksāt algas un segtu citus ikmēneša izdevumus

J: Kādā veidā notiek maksājumi?
A: Maksājumi jāveic ar pārskaitījumu uz IMSPORTS bankas kontu.  Maksājumu lielumus un atlaides lūdzu skatīt sadaļā NODARBĪBAS. IMSPORTS rekvizīti:
      Biedrība:  Igora Miglinieka Sporta Skola
      Reģ. Nr.  40008182928
      Banka:  Swedbanka
      Konts:  LV28HABA0551031516753

J: Līdz kuram datumam jāveic maksājums par tekošā mēneša nodarbībām?
A: Lūdzam maksājumus veikt līdz 5. datumam.

J: Vai sporta skola apdrošina audzēkņus?
A: Nē, par audzēkņu apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki.

J: Vai sporta skola pieņem ziedojumus?
A: Ja vēlaties papildus atbalstīt sporta skolas attīstību, lūdzu, pārskaitiet naudu uz mūsu kontu un maksājuma uzdevumā norādiet: ZIEDOJUMS IMSPORTS attīstībai

J: Vai tiek nodrošināts transports treniņiem uz Tīnūžiem?
A: Jā, transports tiks nodrošināts.  Bērnus aizvedīs un atvedīs no Ikšķiles vidusskolas.

J: Vai tiek nodrošināts transports treniņiem uz Ikšķili (no Tīnūžiem)?
A: Pagaidām nē.